oplevering nieuwbouw

Vooroplevering

Veelal wordt de koper van een nieuwbouwpand (woning of bedrijfspand) een aantal weken voorafgaand aan de werkelijke oplevering de gelegenheid gegeven om de woning alvast te inspecteren op eventuele bouwkundige gebreken en te controleren of en in hoeverre meer- en minderwerken juist zijn uitgevoerd. Deze voorschouw is onofficieel doch geeft de gelegenheid ernstige tekortkomingen te tackelen zodat een soepeler oplevering kan worden verwacht.

Het is mogelijk de vooroplevering, als koper, zelf te doen en alleen een inspecteur mee te nemen bij oplevering. Bij een gemiddelde woning zal de vooroplevering 1 tot 1,5 uur in beslag nemen. Hiervan wordt een beknopte rapportage gemaakt die als hulpmiddel kan dienen bij oplevering doch (omdat dit onofficieel is) vaak door aannemer/ontwikkelaar niet wordt gebruikt ten tijde van oplevering.

Oplevering

De oplevering (na gereedkomen van nieuwbouw) is een officieel gebeuren. Op dit moment wordt de koper eigenaar van het object en neemt diverse verantwoordelijkheden over. Het is dus erg belangrijk dat op dit moment goed in kaart gebracht wordt wat niet voldoet aan redelijke eisen m.b.t. afwerkingen en bouwbesluits-eisen en aan hetgeen overeengekomen is in koopovereenkomst en meer- en minderwerkopgave. Tijdens oplevering krijgt de koper/gebruiker toelichtingen omtrent gebruik en onderhoud van de woning (b.v. installaties) en garantiebepalingen, waar dit van toepassing is.

Tijdens de oplevering is de bouwkundig inspecteur uw kritische oog en maakt zich hard voor een juiste en nette oplevering van de woning. Hij kan u ook adviseren m.b.t. wat in redelijkheid verwacht mag worden en eventueel bemiddelen bij onenigheden en onduidelijkheden.

Deze officiële oplevering duurt meestal 1,5 uur tot maximaal 2 uur.

Prijzen

Voor een vooroplevering (incl. rapportage) betaald u € 260,00 incl. BTW voor maximaal 1,5 uur (inspectietijd). Als er meer tijd nodig is betaald u € 60,00 per half uur.

Voor de oplevering (incl. rapportage) betaald u € 350,00 incl. BTW voor maximaal 2 uur (inspectietijd) Als er meer tijd nodig is betaald u € 75,00 per half uur.

Voor een combinatie (vooroplevering en oplevering (binnen twee maanden na elkaar) betaald u € 520,00 incl. BTW (15% korting).

Bovenstaande prijzen gelden voor opleveringen binnen een straal van 50km rond Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor opleveringen verder weg of opleveringen die naar verwachting meer tijd kosten is het raadzaam vooraf een prijs op te vragen.

Onze andere diensten:

Aan- verkoopkeuring
Bouwbegeleiding
Energielabels
Keuringen voor het verkrijgen van hypotheek
Meerjaren onderhoud
Oplevering nieuwbouw