keuring voor verkrijgen hypotheek

NHG inspecties (t.b.v. het verkrijgen van een hypotheek)

Waarom een inspectie t.b.v. financiering?

Er is een aantal situaties waarin een bouwkundige inspectie verplicht wordt gesteld door de hypotheek verstrekker (de z.g. verplichte N.H.G. inspecties zijn per januari 2011 komen te vervallen):

Een inspectie kan worden verplicht gesteld als b.v.:

    •     de kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de onderhandse verkoopwaarde.

    •     nader bouwkundig onderzoek aanbevolen wordt in het taxatierapport.

  •     de hypotheekverstrekker extra zekerheid wilt hebben over de bouwkundige staat van het onderpand (vanwege de leeftijd).

Kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen meefinancieren bij aankoop woning

Als u wilt, kunt u bij aankoop van uw woning de kosten voor een verbouwing (bestaande woning) of meerwerk (nieuwbouw) meefinancieren. De kosten hiervan moeten blijken uit of een taxatierapport, of een bouwkundig rapport, of een door uzelf opgemaakte specificatie (een overzicht van de werkzaamheden die u wilt gaan uitvoeren en de kosten die u hiervoor verwacht te gaan maken). Mogelijk worden, te maken, onderhoudskosten, door hypotheekverstrekker in depot gehouden tot betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Op het moment dat u door middel van facturen kunt aantonen dat (een deel van) de kwaliteitsverbetering is uitgevoerd, betaalt de geldverstrekker (een deel van) dit bedrag uit.

Voor verdere informatie omtrent Nationale Hypotheekgarantie, zie www.nhg.nl.

PRIJZEN

Prijzen voor uitgebreide inspecties inclusief rapportage.
€ 375,00 incl. BTW,
voor appartementen, bestaande uit 1 woonlaag tot 200m3
€ 425,00 incl. BTW
voor woningen tot 600m3
€ 475,00 incl. BTW
voor woningen van 600 tot 800m3
Voor grotere woningen is het raadzaam per opdracht een prijs op te vragen.

WANNEER EN HOE?

Bij een normale opdracht mag men het rapport binnen 5 werkdagen, na opdracht, verwachten. Het rapport wordt als PDF gemaild en per post verstuurd (ingebonden). Er van uitgaande dat de woning binnen deze dagen bezocht kan worden.

AFSPRAAK MAKEN

Indien u een afspraak wilt maken voor een inspectie of vragen heeft omtrent een eventueel uit te voeren inspectie. Vult u dan zo volledig mogelijk het contactformulier in. Is er haast geboden. Bel dan direct met 06-24288428.

Onze andere diensten:

Aan- verkoopkeuring
Bouwbegeleiding
Energielabels
Keuringen voor het verkrijgen van hypotheek
Meerjaren onderhoud
Oplevering nieuwbouw