aan- verkoopkeuring

Waarom een bouwkundige inspectie?

Waarom is het belangrijk een aan te kopen woning te laten inspecteren?
U krijgt (eventuele) bouwkundige gebreken inzichtelijk.
U krijgt een beschrijving van de nodige werkzaamheden.
U heeft een kostenoverzicht van direct te maken kosten en kosten die op termijn moeten worden gemaakt.
U koopt niet onverwacht een “kat in de zak”.
U heeft als koper onderzoeksplicht (koper is verplicht zich actief op de hoogte te stellen van de staat van de woning).
Ook als u uw woning verkoopt is het raadzaam een inspectierapport op te laten maken.
U heeft zelf inzicht in hetgeen u verkoopt.
U heeft minder kans op aansprakelijkstelling achteraf.
U kunt van te voren een eerlijker prijs bedenken met de verkopend makelaar.
Het kan zijn dat een hypotheekverstrekker een rapport vereist omdat het taxatierapport gebreken vermeldt, omdat de woning een bepaalde leeftijd heeft of omdat u noodzakelijk onderhoud wilt meefinanciëren. In dat geval is een duidelijk rapport belangrijk om de hypotheek te verkrijgen. Onze bouwkundige rapporten zijn opgesteld conform model NHG.

De bouwkundige inspectie

Tijdens de bouwkundige inspectie (waarbij u zelf de keuze hebt om hierbij wel of niet aanwezig te zijn) worden alle bereikbare delen geïnspecteerd. Er worden geen betimmeringen gesloopt. Er wordt een checklist doorgelopen, waardoor alle bouwkundige onderdelen aan bod komen. Vanaf de kruipruimte tot de nok wordt het object geïnspecteerd. Er wordt gebruik gemaakt van een vochtmeter (indien nodig), een laddertje (max. 3,5mtr) of lange ladder (tot 8 meter), een bouwlamp, een actioncam op lang stick en, indien nodig en/of van te voren gemeld, andere hulpmiddelen. Te denken valt aan extra klimmaterieel en/of meetinstrumenten.

De kruipruimte wordt vanaf het luik/de luiken geïnspecteerd. Indien noodzakelijk of wenselijk, kan de kruipruimte geheel worden geïnspecteerd. Hierbij gaat de inspecteur de kruipruimte in en onderzoekt alle bereikbare delen. De kruipruimte mag nat zijn, maar er mag geen water staan en de hoogte moet minimaal 40 cm bedragen.

Rapportage binnen 5 werkdagen!

De rapportage wordt eenvoudig doch duidelijk en overzichtelijk opgesteld.
In de rapportage worden de bouwkundige onderdelen met eventuele gebreken gemeld. Naast de gebreken staan de kosten welke direct en op termijn (max. 5 jaar) moeten worden gemaakt om e.e.a. weer in goede conditie te krijgen. Achter de opname en kostenoverzichten komen de toelichtingen omtrent de uit te voeren werkzaamheden en eventuele onderhoudsadviezen.

Bij een normale opdracht mag men het rapport binnen 5 werkdagen, na opdracht, verwachten. Het rapport wordt standaard alleen gemaild als PDF en desgewenst per post verstuurd (ingebonden). Er van uitgaande dat de woning binnen deze dagen bezocht kan worden.

Prijzen

Prijzen voor uitgebreide inspecties inclusief rapportage.
€ 375,00 incl. BTW voor appartementen, bestaande uit 1 woonlaag tot 200m3

€ 425,00 incl. BTW voor woningen tot 600m3

€ 475,00 incl. BTW voor woningen van 600 tot 800m3

Voor grotere woningen is het raadzaam per opdracht een prijs op te vragen.

Vraag hier uw bouwkundige inspectie aan