soorten inspecties en advies

Overige inspecties en advies

Naast de bouwkundige inspecties verzorgen we inspecties voor specifieke bouwkundige problemen en maken we onderhoudsplannen. Hierbij valt te denken aan:

  • Inspecties van z.g. “Kwaaitaal- en Mantavloeren” i.v.m. mogelijke schades, veroorzaakt door aanwezigheid van chlorides

  • Inspecties van, door betonrot aangetaste, constructies

  • specifieke inspecties van constructieve delen

  • Inspecties m.b.t. aantastingen door b.v. ongedierte en/of zwam

  • Inspecties i.v.m. lekkages

  • inspecties m.b.t. optrekken en/of doorslaan van vocht

Onderhoudsplanningen (zie hiervoor de rubriek “meerjarenonderhoud“)

 

Onze andere diensten:

Aan- verkoopkeuring
Bouwbegeleiding
Energielabels
Keuringen voor het verkrijgen van hypotheek
Meerjaren onderhoud
Oplevering nieuwbouw