Verduurzaming

Iedereen wil verduurzamen en we worden behoorlijk aangespoord isolatieverbeteringen uit te laten voeren aan onze gebouwen en, zo mogelijk, behoorlijke installatietechnische aanpassingen te doen om energie te besparen.

Gek genoeg beperkt zich de verduurzaming meestal tot het isoleren van grote oppervlakken en het aanbrengen van zoveel mogelijk zonnepanelen, waarbij vaak kleine, en wellicht goedkopere, aanpassingen met soms grote effecten op het energiegebruik vergeten worden. De gehele bouwfysica is van belang en een gezond binnenklimaat wordt niet alleen verkregen door isoleren, maar heeft ook te maken met lucht(verversing), akoestiek, daglicht etc. Goede materiaalkennis en de kennis van de toepassingsgebieden hiervan is belangrijk.

Wij kunnen voor u een duurzaamheidsscan doen van uw woning of bedrijfspand en, toegespitst op het gebruik, een verduurzamingsadvies afgeven. Deze rapportages beschrijven 4 verduurzamingscategorieën, t.w:

-Bouwkundig (isolatie, beglazing etc.)

-Installatietechnisch (Verwarming, energieopwekking etc.)

-Ecologisch (vergroening van daken, opvang en hergebruik regenwater etc.)

-Easy-win (eenvoudige aanpassingen met relatief veel winst)

Als dit gecombineerd wordt met een bouwkundige inspectie is dit kostentechnisch interessant omdat dit tijdens dezelfde inspectie kan worden opgenomen. De prijs voor het verduurzamingsgadvies wordt dan gehalveerd.

Kosten voor verduurzamingsadviezen zijn:

1 laagse appartement: € 300,00

tussenwoning tot 600m3: € 350,00

Hoekwoning of 2/1kap woning tot 600m3: € 400,00

Vrijstaande woning tot 800m3: € 450,00

Voor grotere en/of afwijkende gebouwen is het raadzaam prijzen per opname aan te vragen.

Ter indicatie: een scan van een woning zal minimaal 1, tot maximaal 4 uur tijd op lokatie kosten en de rapportage zal beschrijven hoe de gevels, gevelsparingen (waaronder betimmeringen, kozijnen etc.) en overige bouwmuren (b.v. binnengevels naast een trappenhuis of algemene hal), daken en vloeren zijn opgebouwd en welke energiebronnen worden gebruikt. In dezelfde rapportage worden per onderdeel (indien mogelijk) verschillende voorstellen beschreven ter verbetering van het binnenklimaat, waarbij verschillende materialen, prijzen en effecten met elkaar vergeleken worden. Ook eventueel installatietechnische aanpassingen worden voorgesteld waarbij de kosten en besparingen, en eventuele nadelen en voordelen worden beschreven.

Subsidie. Op verduurzamingsmaatregelen worden subsidies gegeven vanuit de overheid, mits deze aan de gestelde voorwaarden voldoen (b.v. minimale isolatiewaardes voor te isoleren elementen). Dit veranderd nog wel eens. De subsidies die eventueel van toepassing zijn op het moment van uitbrengen van rapport zullen hierin beschreven worden.