Asbest

Asbest

Vanwege veranderende regelgeving omtrent aanwezigheid en verwijdering van asbest komt asbest steeds vaker onder de aandacht. Maar waar hebben we het eigenlijk over?

Wat, waar en hoe?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten).

Vanaf 1945tot in de jaren tachtig is asbest veelvuldig gebruikt in de bouw, omdat dit sterk,slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien goedkoop was.

asbestcement is gebruikt in dakbedekking als golfplaten en dakleien, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, enzovoort. In deze toepassing zijnde vezels stevig gebonden en komen ze niet vrij zolang het materiaal in goedes taat en onbeschadigd is. Het bewerken ervan wordt afgeraden;

spuitasbest is tot 1978 veel toegepast als brandwerend en isolerend middel in schepen en gebouwen. Het is zeer kwetsbaar en bij beschadiging en onoordeelkundige verwijdering leidt het tot grote asbestvezelverspreiding;

asbestkoord is veel toegepast als afdichting voor kachels en stookketels;

Onder vinylvloeren werd (tot ongeveer 1980) soms een asbestviltlaag aangebracht.

Sommige soorten stopverf en beglazingskit welke vroeger werden gebruikt, zijn asbesthoudend.

 Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels worden ingeademd wordt het gevaarlijk en kunnen de vezels ernstige ziekten veroorzaken zoals asbestose en longkanker. De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen.

Asbestwetgeving in Nederland

In 2005 is het Asbestverwijderingsbesluit van kracht geworden.

In 2010 adviseert de Gezondheidsraad de asbestnormen aan te scherpen,

In 2011 verscherpt de overheid diverse wetten en regels voor de asbestverwijdering.

In 2015 heeft de rijksoverheid bepaald dat asbest daken per 2024 verboden zijn. Eigenaren van asbestdaken hebben tot 2024 de tijd om deze te verwijderen en kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Inmiddels is dit verbod opgeschort tot nader order vanwege de lastige uitvoerbaarheid hiervan en nieuwe inzichten m.b.t. het gevaar voor de gezondheid.

In Nederland staat het de eigenaar van een gebouw vrij te beslissen over wel of niet verwijderen van asbesthoudend materiaal. Indien tot verwijdering van asbest wordt besloten, moet men zich houden aan de regels die door het Asbest-verwijderingsbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn gesteld.

En nu?

Als er tijdens een inspectie asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen door inspecteur kan deze direct een monster nemen dat naar een specialistisch laboratorium wordt verstuurd voor analyse, waar binnen een paar dagen uitsluitsel door wordt gegeven middels een indentificatierapportage.

Tijdens inspectie kan de inspecteur vrijblijvend beoordelen of er monsters te nemen zijn en kosten opgeven voor analyse.

Heeft u niet een woning te inspecteren, maar komt u asbest-verdacht materiaal tegen in een gebouw of boot of ergens anders en wilt u dit geanalyseerd hebben, neemt u dan vrijblijvend kontakt op om dit te bespreken. We nemen geen monsters van materialen waarvan we uit ervaring weten dat er geen asbest in kan voorkomen.