bouwtechnokeuring

De bouwtechnokeuring

Tijdens de bouwtechnokeuring of bouwtechnische keuring (waarbij u zelf de keuze hebt om hierbij wel of niet aanwezig te zijn) worden alle bereikbare delen geïnspecteerd. Er worden geen betimmeringen gesloopt. Er wordt een checklist doorgelopen, waardoor alle bouwkundige onderdelen aan bod komen. Vanaf de kruipruimte tot de nok wordt het object geïnspecteerd. Er wordt gebruik gemaakt van een vochtmeter (indien nodig), een laddertje (max. 3,5mtr), een bouwlamp en, indien nodig en/of van te voren gemeld, andere hulpmiddelen. Te denken valt aan extra klimmaterieel en/of meetinstrumenten.

De kruipruimte wordt vanaf het luik/de luiken geïnspecteerd. Indien noodzakelijk of wenselijk, kan de kruipruimte geheel worden geïnspecteerd. Hierbij gaat de inspecteur de kruipruimte in en onderzoekt alle bereikbare delen. De kruipruimte mag nat zijn, maar er mag geen water staan en de hoogte moet minimaal 40 cm bedragen.

Rapportage binnen 5 werkdagen!

De rapportage wordt eenvoudig doch duidelijk en overzichtelijk opgesteld.
In de rapportage worden de bouwkundige onderdelen met eventuele gebreken gemeld. Naast de gebreken staan de kosten welke direct en op termijn (max. 5 jaar) moeten worden gemaakt om e.e.a. weer in goede conditie te krijgen. Achter de opname en kostenoverzichten komen de toelichtingen omtrent de uit te voeren werkzaamheden en eventuele onderhoudsadviezen.

Bij een normale opdracht mag men het rapport binnen 5 werkdagen, na opdracht, verwachten. Het rapport wordt gemaild als PDF en verstuurd (ingebonden). Er van uitgaande dat de woning binnen deze dagen bezocht kan worden.

Prijzen

Prijzen voor uitgebreide inspecties inclusief rapportage.
€ 375,00 incl. BTW,
voor appartementen, bestaande uit 1 woonlaag tot 200m3
€ 425,00 incl. BTW
voor woningen tot 600m3
€ 475,00 incl. BTW
voor woningen van 600 tot 800m3
Voor grotere woningen is het raadzaam per opdracht een prijs op te vragen.

Vraag hier uw bouwtechnokeuring aan